Per què som?

Els animals i les plantes al igual que les persones, modifiquen amb la seva activitat quotidiana el seu entorn i a més llarg termini fins i tot les condicions del planeta. De vegades aquests mateixos canvis a nivell local, propicien millores que altres éssers vius poden utilitzar fins al punt de suprimir les especies anteriorment presents. En altres ocasions, aquests mateixos éssers modifiquen fins a tal punt l’entorn que ja no poden sobreviure en aquell espai.

En tots dos casos, el resultat es el mateix, l’extinció local de l’espècie.

Els Humans al igual que els altres animals modifiquem el nostre entorn d’una forma directa, per fer-ho més habitable, i d’una manera indirecta amb els nostres hàbits. La gran diferencia però es que nosaltres som conscients de les conseqüències d’aquests canvis i dels perills que comporten. Per aquesta raó tenim la responsabilitat moral com a espècie de conformar un model de societat capacitat per interactuar amb el medi d’una forma sostenible i respectuosa, mesurant els nostres impactes tot mirant de reduir-los i mitigar-los.

Des d’Aliment Humà pensem que l’agricultura a traves de la Permacultura pot esdevenir un motor de millora ambiental. Convertint els espais agrícoles en matrius  amb una major resiliència, es a dir, amb la capacitat de suportar les agressions ambientals o bé de regenerar-se ràpidament després d’un estres ambiental. Retornant al sòl la capacitat d’emmagatzemar CO2 i Aigua, combatin i mitigant així el Canvi Climàtic. A la vegada que produeix aliments en abundància, ecològics i de qualitat.

Els nostres objectius:

 • Facilitar l’accés a aliments frescos i saludables, que respectin el medi ambient a uns preus socials.
 • Dignificar el sector agrícola, sotmès a les especulacions de mercat i als oligopolis de industries agrícoles i fitosanitàries.
 • Mitigar els efectes del canvi climàtic, fent especial èmfasi en l’avanç dels deserts, les sequeres i les grans precipitacions que cada cop més configuren el règim climàtic habitual al nostre país.
 • Millorar els nivells freàtics i la retenció d’aigua al sol gràcies als espais de captació d’aigua pluvial.
 • Contribuir amb la (re)generació del sol, un recurs vital greument erosionat i que actualment es troba en forta regressió.
 • Millorar la biodiversitat i fomentar les sinergies dels ecosistemes agrícoles i naturals, gràcies a la integració d’ambdós sistemes en una mateixa matriu.
 • Crear un nou sistema econòmic i social, trencant amb l’actual sistema de mercat, començant per un dels aspectes més fonamentals; l’alimentació.
 • Crear un sistema de producció agrícola autosuficient, lligat a la estacionalitat i per tant als ritmes natural per tal que pugui sobreviure i perpetuar-se en el temps. Seguint les bases de la permacultura i els paisatges de captació d’aigua.
 • Lluitar contra la pèrdua per part dels pagesos d’un dret innegable, el poder obtenir any rere anys les seves pròpies llavors. Fomentar que les llavors i el seu material genètic puguin continuar sent un bé públic, gratuït i a l’abast de tothom. Dons la riquesa de la biodiversitat mai pot ser privatitzada.
 • Fomentar la producció local introduint l’agricultura fins al centre mateix de les ciutats, “naturalitzant” aquestes.
 • Acabar amb la barbàrie de abandonar aliment als camps o a les escombraries per criteris que només responen a les preferències de mercat.
 • Investigar aspectes relacionats amb el medi ambient, el cultiu sinèrgic. Divulgant, sempre de forma gratuïtes, els coneixements científics.
 • Atraure població als espais rurals.
 • Aconseguir que les persones tornin a ficar les seves mans a la terra, per ajudar a redescobrir la il·lusió per participar en el procés d’obtenció d’aliments frescos i saludables.