Gestoria i Assessorament Medi Ambiental

Estudis d’Impacte Ambiental.

Energies Renovables.

Sistemes de calefacció passius.

Sistemes de tractament de fonts contaminats.

Enginyeria Ambiental.

Cicle de l’aigua.

Paisatges de captació d’aigua pluvial.

Disseny integral d’espais agrícoles i/o enjardinats.

Demana informació!